Sơ thảo về quy chế tự trị cho các nghiệp đoàn.

cropped-nguon_goc_van_hoa_viet_nam_kim_dinh-1-1.jpg

Kính gửi các bạn Khối nghiệp đoàn Viêm Việt, thành viên, thân hữu và độc giả.

Khối nghiệp đoàn soạn thảo quy chế tự tri cho các nghiệp đoàn. Theo đó, nếu một nghiệp đoàn muốn tách khỏi Khối nghiệp đoàn thì cần gom được 51% số phiếu của các thành viên nghiệp đoàn đó.

Ví dụ: Nếu Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam muốn tách ra khỏi Khối nghiệp đoàn Viêm Việt nếu được chữ ký của 51% số thành viên.

Để được tự trị, mỗi nghiệp đoàn cần chuẩn bị tài chính và nhân sự cho mình đủ để hoạt động ít nhất 1 năm.

Mọi thắc mắc xin gửi về điện thư cho ông Ngọc Lê-chủ tịch Khối nghiệp đoàn Viêm Việt: ngocle2121@gmail.com

Trân trọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: